تاریخچه کاوش تجهیز ماد

شرکت مهندسی کاوش تجهیز ماد در راستای نزدیک به پانزده سال فعالیت مدیران و متخصصان خود در صنایع کشور ، با اهداف و رویکردی جدید تاسیس گردید. برنامه ریزی و سازمان دهی این شرکت به منظور تامین اهداف ، به گونه ای طراحی و مصوب گردیده است که حداکثر کیفیت ممکن در ارائه خدمات متناسب با آخرین معیارها و استانداردهای مهندسی روز انجام گردد . در حال حاضر شركت مهندسي کاوش تجهیز ماد با تقويت توان مهندسي، طراحی و سازمان دهی بخش مشارکتی با واحد های ساخت وتولید امکانات فوق العاده ای جهت انجام پروژهها فرآهم آورده است . انجام متعهدانه و کارشناسانه، دقت همراه با سرعت، امانتداری و صحت در اجرای کار، رویکرد سیستمی و تأکید بر کنترل کیفیت، خط مشی اساسی فعالیت ‌های این شرکت می باشد .