طراحی و مهندسی

شرکت کاوش تجهیز با ارائه راهكارهای مهندسی و بدیع، ارائه ی خدمات مهندسی را در كلیه ی سطوح فرآیندی دارا می باشد. گستره‌ی این خـدمات از طـراحی تجهیزات مخصوص آغاز شده و طراحی خطوط تولید و در سطوح بالاتر، طراحی كامل یك پلنت به همراه تمامی زیر مجموعه ها و واحد های جانبی آن را شامل می شود.